کتابهای اقتصاد (553)

طبقه بندي هاي فرزند

یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 22:28

کتاب «مدیریت راهبردی عملکرد» + PDF

جمعه, 04 خرداد 1397 ساعت 16:08

کتاب «داستان توسعه در ایران»

پنج شنبه, 03 خرداد 1397 ساعت 14:42

کتاب «کتاب شناسی بودجه» + PDF

چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1397 ساعت 19:33

کتاب «بودجه ریزی عملیاتی؛ در نظریه و عمل» + PDF

جمعه, 14 ارديبهشت 1397 ساعت 11:47

کتاب «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» + PDF

جمعه, 18 اسفند 1396 ساعت 21:32

کتاب «سال 1395 صنعت، معدن و تجارت»

یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 20:47

کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار»

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 09:36

کتاب «نابرابری ها در آیینه پژوهش»

یکشنبه, 03 دی 1396 ساعت 15:43

کتاب مدیریت هزینه های عمومی + pdf