شنبه, 22 ارديبهشت 1397 23:13

کتاب «بودجه ریزی در ایران؛ حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه» (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی) + PDF

«بودجه ریزی در ایران؛ حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه» (مبانی نظری و الگوی پیشنهادی)

تالیف: علی اکبر شبیری نژاد

ناظر علمی: احمد توکلی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1386

در 110 صفحه و قیمت 1500 تومان

 

 

معرفی کتاب:

اصل اساسی در بررسی و رای بودجه، تامین اطمینان از تمامیت مالی و مسئولیت پذیری در تجهیز و تخصیص منابع به هزینه هاست. علاوه برآن، انتظار می رود که اطلاعات بودجه ای سیاست گذاری های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و چگونگی سرمایه گذاری های مالی را در جهت رشد اقتصادی و تنظیم مناسبات تولیدی و اجتماعی روشن کند. بنابراین ترسیم مسیر قانون گذاری برای بودجه و ذکر نام قانون به متن تبصره ها یا سایر اطلاعات تایید شده توسط پارلمان بدون اشکال نخواهد بود. موضوع با طرح مباحثی راجع به بودجه و بودجه ریزی آغاز می شود و ضمن مروری بر مبانی نظری، به تعریف ها و ماموریت های بودجه ای می پردازد. جایگاه و مسئولیت دولت در تهیه و پیشنهاد بودجه موضوع قسمت دوم است. بخش عمومی که عرصه مدیریت اجرایی دولت و تفکیک و توزیع وظایف و فعالیت ها در درون قوه مجریه است و محدوده بودجه و بودجه ریزی را تعیین می کند در قسمت سوم مطرح می شود. پس از طرح مباحثی در باب دلایل حضور و حقوق قانون گذار در فرایند بودجه ریزی در قسمت چهارم، قسمت پایانی به بررسی چارچوب مناسبات حقوقی و رویه های معمول در کشور و پیشنهاد الگویی برای تامین حقوق تجویزی پارلمان در فرایند بودجه ریزی اختصاص یافته است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: