ارسال یک ایمیل. تمام فیلدهایی که با علامت (*) مشخص شده اند ضروری هستند

دارایان توسط گروهی از دانش پژوهان اقتصادی و مالی مدیریت می شود.  هدف اصلی دارایان این است که داشته های واقعی اقتصادی کشور از جمله بنگاه های اقتصادی و بانکها و بیمه ها و نیز سازمان های اقتصادی ملی و استانی و محلی و نیز اشخاص اقتصادی مانند مدیران و اقتصاددانان کشور معرفی شوند. در روزگاری که فضای خبری کشور پر از گفته های اقتصادی است دارایان در نظر دارد تا داشته های اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد یعنی سرمایه های علمی و انسانی، سرمایه های سازمانی و نیز سرمایه های فیزیکی.

دارایان طی زمان تلاش دارد تا مراحل  تکاملی خود را طی کند و در این مسیر دست همکاری به سمت همه کسانی که داشته های اقتصادی کشور برایشان مهم است دراز دارد.