جمعه, 21 ارديبهشت 1397 00:40

کتاب «پایان فقر؛ فرصت های اقتصادی عصر ما» + PDF

«پایان فقر؛ فرصت های اقتصادی عصر ما»

مولف: جفری دی. ساش

ترجمه: موسسه مرور وقایع جهان (موج)، پرویز قاسمی و آزیتا گل زاده

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1389

در 583 صفحه

 

معرفی کتاب:

کتاب حاضر از جمله آثاری است که اطلاعات به هنگام و دقیقی را از سیاست های فقر زدایی در عرصه بین المللی در اختیار خوانندگان قرار می دهد. پروفسور جفری دیوید ساش استاد دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا، از صاحب نظران بسیار بنام و مشهور در حوزه توسعه پایدار، فقر و جهانی شدن و رئیس موسسه زمین در این دانشگاه است. طرح ایده های مهمی مانند اقتصاد کلینیکی و تله فقر و تحلیل آن در بستر جهانی شدن اقتصاد، بیان سازو کارهای خروج از تله فقر و در نهایت توجه مولف به مسئله شش نوع سرمایه لازم برای توانمندی فقرا از جمله نکات آموزنده این کتاب است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: