کتاب اقتصاد کسب و کار

سه شنبه, 09 ارديبهشت 1399 14:23

کتاب «آشوب بزرگ» + PDF

دوشنبه, 26 اسفند 1398 18:21

کتاب « اقتصاد در عصر جدید» + PDF

یکشنبه, 19 خرداد 1398 01:07

«تفکر طراحی در کسب و کار»

پنج شنبه, 28 تیر 1397 05:57

کتاب «راه دیگر»

یکشنبه, 13 اسفند 1396 20:47

کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار»