یکشنبه, 25 مرداد 1394 17:36

کتاب راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای کارفرمایان + دانلود pdf

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر کرد:

بی شک هدف قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای رفتاری شهروندان و وصول به نظم اجتماعی مطلوب است. تحقق این مهم و همچنین امکان ارتقاء سطح دانش، مهارت و بهینه سازی محیط کار، در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود. رابطۀ کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار تعیین کرده است، در جائی که کارگر را به عنوان بیمه شده در نظر میگیریم، مقررات تأمین اجتماعی به آثار این رابطه می پردازد. به موجب مقررات تأمین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، در شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند و قسمتی از مزد یا حقوق آنان به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

کارفرمایان در این میان تکالیفی مضاعف بر عهده دارند، از سوئی می باید بخشی از حق بیمه را، خود بپردازند و از سوی دیگر مسئولیت کسر نمودن حق بیمۀ سهم کارگر از حقوق یا مزد او و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی به عهدۀ ایشان است. تکالیف و آثار دیگری نیز در مدار این تعهد اصلی شکل می گیرد که باید تفصیل آن را در مقررات تأمین اجتماعی مشاهده کرد. مجموعه حاضر نیز با این اندیشه شکل گرفته است که کارفرمایان را در شناخت حقوق و تعهدات قانونی خود در این مقوله بطور اجمال یاری دهد. این تلاش که به همت کارشناسان گروه تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران سامان یافته، امید است موجبات ارتقاء سطح آگاهی مجموعه مخاطبین (بویژه کارفرمایان محترم) را با مسائل تأمین اجتماعی فراهم نماید و نیز امید داریم تا همه استفاده کنندگان کاستی های جزوه حاضر را همراه با نظرات ارشادی خود اعلام نمایند تا یاری دهنده این گروه در ارتقاء سطح کیفی و کمی چاپهای بعدی و کارهای دیگری در همین زمینه باشد.

 

دانلود فایل pdf کتاب

در صورت نیاز به تهیه هر یک از پروژه های اتاق به صورت مکتوب با شماره تماس 88107723 واحد انتشارات اتاق تهران تماس حاصل فرمائید.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: