دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 19:41

کتاب «بودجه ریزی در ایران؛ بودجه و دست اندر کاران (نظرسنجی)» + PDF

«بودجه ریزی در ایران؛ بودجه و دست اندر کاران (نظرسنجی)»

مولفان: محمد قاسمی، علی پناهی، محمد خضری، عباس مخبر

ناظر علمی: علی اکبر شبیری نژاد

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1387

در 194 صفحه و قیمت 3000 تومان

 

معرفی کتاب:

کتاب حاضر در چارچوب مجموعه مطالعات مربوط به بودجه ریزی در ایران به نظر خواهی از دست اندرکاران بودجه ریزی راجع به مسائل و مشکلات بودجه ریزی کشور اختصاص دارد. نکاتی درباره شیوه اجرای کار، ملاک انتخاب دست اندر کاران و نوع پرسش ها در ذیل آورده شده است.

  1. در این بررسی دیدگاه های عده ای از مسئولان دست اندر کار تهیه، تصویب و اجرای بودجه اخذ شده است. زمان این نظر خواهی سال 1384 تا 1386 است.
  2. در تهیه بودجه، دیدگاه های معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مصاحبه تفضیلی اخذ شده است.
  3. در تصویب بودجه، دیدگاه های ده نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی از طریق مصاحبه تفصیلی اخذ شده است.
  4. در فصل اجرا و نظارت دیدگاه های 18 نفر از روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از طریق مصاحبه تفصیلی اخذ شده است.
  5. مصاحبه ها حول چهار محور تهیه سند بودجه، رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی، اجرا و نظارت برآن به عمل آمده و پرسش ها بر اساس شش مطالعه انجام شده در دفتر مطالعات برنامه و بودجه با محوریت بودجه ریزی در ایران طرح شده است.
  6. در پیوست ها، مشخصات افرادی که دیدگاه های آنان از طریق مصاحبه تفصیلی اخذ شده، آمده است.
  7. از آن جا که پاره ای پرسش ها و پاسخ های مطرح شده، ناظر بر مباحث فنی مندرج در لایحه بودجه، شکل و ساختار سند و محتوای آن است، در فصل اول کتاب به توضیح و تشریح این مفاهیم پرداخته می شود.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: