جمعه, 21 ارديبهشت 1397 16:22

کتاب «نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی» از محمود باقری

«نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی»

نویسنده: محمود باقری

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1390

در قیمت 5000 تومان و 243 صفحه

 

 

معرفی کتاب:

خصوصی سازی و اقبال به نظام بازار یک انتخاب اجتماعی و تغییر در جهت گیری اقتصادی به نفع مالکیت خصوصی در تقابل با مالکیت عمومی و دولتی است به طوری که در مسیر چنین انتخابی چرخش ایدئولوژیکی در مبانی فکری هر جامعه نیز مشهود است. امروزه حدود مالکیت عمومی و دولتی امری متغیر است که برحسب مبانی ارزشی، وضعیت زمانی و هنجارهای اقتصادی هرجامعه در هر دوره اقتصادی تعیین می شود. جدال میان سرمایه داری و سوسیالیسم اکنون جای خود را به رقابت بین مدل های اقتصادی پیچیده ای داده که در آن منافع فرد و اجتماع در هم تنیده شده است. این تحقیق بر آن است که مبانی و علل چنین تحول عظیم اقتصادی، اجتماعی و نیز زیر ساخت ها و لوازم و تبعات حقوقی آن را بررسی کند.  امروزه در علم اقتصاد، شرکت ها، نظام داخلی آن ها، نحوه انتخاب مدیران، کنترل و نظارت آن ها، تعامل بین رقبا و استراتژی های سرمایه گذاری با توجه به چارچوب های حقوقی که دولت ها وضع می کنند، ارزیابی و توجه می شوند. اگرچه فعالیت های مشترک اقتصادی در ایجاد قطب های اقتصادی و نقاط ثقل اجتماعی تاثیر داشته، اما ابداع شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود است که تحول بنیادی و ساختار مهمی در ایجاد تحرک اقتصادی و تنظیم روابط اجتماعی در پی داشته است. تردیدی نیست که برخی جوامع از قدرت اقتصادی و انسجام اجتماعی بیشتری برخوردارند و این امر ممکن است مدیون عوامل مختلفی باشد که در این میان تحقیق حاضر به قالب های حقوقی تکیه دارد که سامان دهی همکاری های اقتصادی را در جوامع ممکن می سازد. در این کتاب با آنکه نظم حقوقی در تعامل با نظم های اخلاقی، اجتماعی و مذهبی است ولی هدفی مستقل دارد که بدون آن توسعه اجتماعی و اقتصادی معنا پیدا نمی کند. مبنا و ترکیب نظم حقوقی ریشه در نظام هنجاری دارد که خود درآمدی است از فرهنگ، اخلاق و عقاید دینی حاکم بر جامعه، بنابراین هر معماری اجتماعی موفق باید بتواند همه اجزای یک ساختار اقتصادی و اجتماعی موفق را شناسایی و هماهنگ کند.

فایل←PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: