کتاب اقتصاد خرد (25)

پنج شنبه, 28 تیر 1397 ساعت 10:49

کتاب «اصول بهینه یابی پویا»

شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 20:45

کتاب اقتصاد خرد میانه، کشاورز حداد

پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 16:15

کتاب تفکر: سریع و کند؛ دانیل کانمن