جمعه, 28 ارديبهشت 1397 19:44

کتاب «الزامات و نتایج خصوصی سازی» (مجموعه مقالات) + PDF

«الزامات و نتایج خصوصی سازی» (مجموعه مقالات)

مولف: گروه نویسندگان

ترجمه: علی چشمی و دیگران

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1389

در 288 صفحه

 

 

معرفی کتاب:

خصوصی سازی از مهم ترین سیاست های دولت ها در چند دهه اخیر بوده است. در این مجموعه مقالات، دو مقاله ابتدایی به الزامات پیش و پس از خصوصی سازی می پردازد. هرچند این دو مقاله، شرح کاملی از این الزامات نیست؛ اما موضوعاتی را مطرح می کند که در ایران کمتر به آن توجه می شود. دو مقاله آخر، نتایج خصوصی سازی را در کشورهای مختلف بررسی می کند و نشان می دهد که خصوصی سازی بر کارایی، سودآوری، اشتغال، تولید، سرمایه گذاری، سطح دسترسی، در آمد هریک از ذی نفعان و منافع مصرف کنندگان در کشورهای مختلف چقدر تاثیر داشته است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: