جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:09

کتاب «فقر و حقوق اساسی: توجیه و اجرای حقوق اجتماعی – اقتصادی» + PDF

«فقر و حقوق اساسی: توجیه و اجرای حقوق اجتماعی – اقتصادی»

مولف: دیوید بیل چیتز

ترجمه: موسسه مرور وقایع جهان (موج)

پرویز قاسمی و آزیتا گل زاده

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1388

در 412 صفحه

 

معرفی کتاب:

فقر به ویژه در شکل های خشن آن همواره یکی از بزرگترین معضلات بشری بوده و کمتر مصلح اجتماعی، جنبش مذهبی یا سیاست اقتصادی فارغ از مسئله فقر به سرانجام رسیده است. گرچه اقتصاددانان تا نیمه اول قرن بیستم بیشترین تاکید را بر رشد و کارایی اقتصاد قرار داده بودند، اما در دهه های پایانی سده ی گذشته به نقش فقرزدایی در توسعه انسانی و عدالت محور به ویژه در کشورهای در حال توسعه پی بردند. کتاب حاضر گامی در راستای ارائه رویکرد حقوق بشری به مسئله فقر است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: