جمعه, 16 اسفند 1398 14:49

مقاله: آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

نویسندگان: محمدرضا منجذب ؛ مریم احمدی؛ میثم رافعی

سال انتشار: 1398

چکیده

در سال‌های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به‌گسترش است، از این‌رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می‌تواند یکی از این عوامل تأثیر‌گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده‌است. در این راستا از داده‌های مربوط به متغیر‌های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده ‌است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه‌شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ ‌یک از شاخص‌های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به‌دست ‌آمده است. به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می‌دهد.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

موارد مرتبط