سه شنبه, 29 مهر 1399 20:47

محمود اولاد: بازار مسکن دارای حباب است ؟

نوشته شده توسط

اطلاعات رسمی از اوضاع قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بیانگر وجود حباب در این بازار است.

حباب قیمت مسکن از نسبت قیمت میانگین هر مترمربع واحد مسکونی به میانگین اجاره بهای یکسال آپارتمان بدست میآید. براساس نسبت های فعلی، عدد بدست آمده بالای ۳۳ است که از سقف همیشگی قیمت به اجاره خیلی بیشتر است.

 

گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن با استفاده از نسبت قیمت به اجاره، بازار را حباب سنجی می کنند و چنانچه عدد نسبت بالا باشد، از وجود حباب و انتظار برای کاهش قیمت سخن می گویند و برعکس.

 

اما محمود اولاد، صاحب نظر اقتصادی معتقد است: بازار مسکن شرایطی دارد که براساس آن، محاسبه حباب برای آن معنا ندارد.

 

اولاد در این قسمت از برنامه متراژ مهمان تلفنی برنامه بود و در بیان دیدگاه خود اعلام کرد: بازار مسکن یک بازار همگن نیست بنابراین قیمت واحدهای مسکونی در مناطق و محله های مختلف شهر با هم تفاوت اساسی دارد. همچنین در هر ماه بسته به اینکه خریداران در کدام مناطق بیشترین خرید و در کدام کمترین خرید را انجام دادند، قیمت میانگین به شکل قابل توجهی تغییر می کند. در نتیجه نمی توان با حاصل نسبت میانگین قیمت به میانگین اجاره، نسخه واحد درباره حبابی بودن یا نبودن قیمت مسکن پیچید.

 

اولاد به مطالعات جهانی نیز اشاره می کند و می گوید: در دنیا نیز اولاً حباب قیمت مسکن را از مابه التفاوت نرخ تورم اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی محاسبه و سنجش می کنند و ثانیاً در یک تحقیق که من آن را مطالعه کردم، محقق به گونهای در پایان تحقیقات خود سخن میگوید که مشخص است حبابسنجی در بازار ناهمگن مسکن، موضوعیت ندارد.

 

در برنامه متراژ اما علی صادق همدانی صاحب نظر اقتصادی دیگر، درست در نقطه مقابل دیدگاههای اولاد، به صراحت تاکید کرد: حباب قیمتی در همه بازارها و حتی در بازار مسکن موضوعیت دارد، شاخص مهمی است و باید اتفاقاً بیشتر از حباب بورس، مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد.

 

صادق همدانی در تشریح دیدگاه خود گفت: وضعیت نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهرهای ایران از خیلی از کشورها حتی از آمریکا و کانادا که کمبود زمین در آنجا،‌ بحث کمیابی (عرضه) را حاد کرده است، بیشتر است. این وضعیت با توجه به مصرفی بودن مسکن باید مورد توجه و چارهجویی قرار بگیرد.

 

فرید قدیری، کارشناس برنامه متراژ نیز در این برنامه گفت: اگر از زاویه «نسبت قیمت به اجاره»، وضعیت جهش قیمت مسکن در تهران را رصد کنیم، حتماً این نتیجه به دست میآید که بازار دارای حباب است. اما از منظر «رابطه نسبی قیمت در بازارها» اگر موضوع را بررسی کنیم، مشخص میشود رشد قیمت مسکن هم در نیمه اول امسال و هم در یکسال ۹۸، به مراتب از رشد قیمت و بازدهی بازارهای سکه و سهام کمتر بوده است. بنابراین لازم است با جمیع جهات، متغیرهای بازار مسکن مورد رصد قرار بگیرد.

منبع: اکوایران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: