×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
سه شنبه, 21 خرداد 1392 00:00

چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله

تحقیقات اقتصادی: دوره 48، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-120  

 عبادی جعفر ؛ چشمی علی

 اقتصاد هزینهی مبادلهی ویلیامسون یک نظریه‌ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام‌های عمودی در بنگاه‌ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریهی انتخاب عمومی (یا نظریهی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می‌کند. کاربرد اقتصاد هزینهی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاستمداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاستمداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی‌های این مبادلات یعنی درجهی اختصاصی شدن دارایی‌ها، نااطمینانی‌های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینهی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می‌دهد که سیاستمداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه‌ی کمتر ساختار حزبی (یا هزینه بیشتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده‌اند، ولی در ایران به دلیل هزینهی بیشتر ساختار حزبی (یا هزینهی کمتر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است.

کلیدواژگان: احزاب؛ اختصاصی شدن دارایی؛ اقتصاد هزینهی مبادله؛ ساختارهای تدبیر؛ محیط نهادی.؛ نظریهی انتخاب عمومی

اصل مقاله (579 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: