پنج شنبه, 09 شهریور 1396 02:13

گزارش «جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی» + PDF

«جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی»

تهیه کننده: سارا اختیاری

تاییدکننده نهایی: حسین میرشجاعیان حسینی

تاریخ انتشار: 1393

 

معرفی کتاب:

گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب و کار ایران در سال 2015 میلادی حاکی از صعود رتبه ایران در منطقه و جهان است، بطوریکه ایران با 2 پله صعود رتبه در بین 189 کشور مورد بررسی، به رتبه 130 رسیده است. لازم به ذکر است، رتبه ایران در گزارش سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی 152 عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق متدولوژی گزارش سال 2015 میلادی به 132 تصحیح شده است.

بهترین وضعیت زیرشاخص‌های ایران در سال 2015 میلادی مربوط به شروع کسب و کار گزارش شده که رتبه 62 و امتیاز 37/89 را کسب نموده است. بدترین رتبه ایران نیز مربوط به زیرشاخص‌ شرایط و مقررات اخذ مجوز می‌باشد که رتبه 172 و امتیاز 72/49 را به خود اختصاص داده است.

از دیدگاه بانک جهانی محدودیت‌های ایران برای ارتقاء رتبه در هر یک از زیرشاخص‌ها مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:

-قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف؛

-وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های همپوشان و متعارض؛

- مراحل دشوار اخذ مجوز؛

- پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوزها؛

- زمان طولانی برای دریافت مجوزها؛

- بازارهای مالی توسعه نیافته؛

- دشواری تأمین مالی طرح‌ها؛

- فقدان سازوکار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازها به سوی طرح‌های تولیدی؛

-حمایت ناکافی از سهام‌داران خرد؛

- دشواری شرایط طرح دعاوی؛

- عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی؛

- تعدد محدودیت‌های تجاری؛

- فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات؛

- بی‌ثباتی در مقررات و قوانین تجاری؛

- نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی؛

- مراحل اداری و زمان طولانی مورد نیاز برای انجام امور گمرکی؛

- دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از طریق دادگاه‌ها و زمان‌بری آن؛

- عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تأخیر در فرآیند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم؛

- اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن؛

- بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به‌ویژه

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: