پنج شنبه, 26 فروردين 1400 12:20

گزارش «وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399» + PDF

 

مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر کشور، در سال 1399 متوقف شده و به 41.3 درصد رسیده است. مقایسه این مقدار با نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1398 نشان می ‏دهد که این نرخ حدود 2.8 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال نیز در سال 1399 به ترتیب به 9.6 درصد و 37.3 درصد رسیده که نسبت به سال 1398، به ترتیب 1.1 واحد درصد و 2.1 واحددرصد کمتر است.

دانلود PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: