جمعه, 31 شهریور 1396 14:17

کتاب «اکونومی پلتیک، آداب مملکتداری» از سیسمون دو سیسموندی

«اکونومی پلتیک، آداب مملکتداری»

نویسنده: سیسمون دو سیسموندی

مترجمان: رضا ریشار، محمدحسن شیرازی

موضوع: اقتصاد سیاسی

تعداد صفحات: 120

 

 

 معرفی کتاب:

...و چون «دولت» برای منافع و مصالح کسانی که نسبت به آن اطاعت دارند بنا شده باید مصالح و منافع جمیع ایشان را منظور داشته باشد و باید نظمی پذیرد که فقیر و غنی را آسوده و بی‌نیاز دارد و بسیار لازم و درکار است نظمی که نگذارد در «دولت» کسی اضطراب فاقه و تشویش آینده داشته باشد و روا ندارد که هیچ‌کس به جهت مایحتاج خود و عیال خویش از امکنه و البسه و اغذیه و اشربه ناچار گشته، بیکار ماند تا آنکه زندگانی مایهٔ راحت او باشد نه سبب محنت.

و مقصود «دولت» نباید همین جمع‌کردن خزاین و دفاین باشد بلکه باید نوعی کند که رعیت از مکنت و ثروت او منفعت برد و «پادشاهی» که خداوند زمام مهام خلقی را به او سپرده باید خواست خدا را پیروی نموده سعی در بهره‌وری رعایای خود کند.

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: