جمعه, 31 شهریور 1396 13:51

کتاب «اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی» از علی رضا علوی تبار

«اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی»

نویسنده: علی رضا علوی تبار

موضوع: اقتصاد سیاسی

ناشر: نشر نی

در 120 صفحه و قیمت 10000 تومان

 

 

معرفی کتاب:

رویکرد اقتصاد سیاسی، تلاشی است برای دستیابی به نگاهی تا حد امکان همه جانبه در تبیین و توضیح خط‌مشی‌گذاری عمومی در یک کشور. این رویکرد می‌کوشد تا با درنظرگرفتن سه دسته از متغیرها (ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام و فن‌آوری اقتصادی) چرایی و چگونگی شکل‌گیری، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی را توضیح دهد. دستیابی به هدف اقتصاد سیاسی از لحاظ نظری دشوار و در تطبیق با شرایط خاص یک کشور به‌ناگزیر با احتیاط بسیار همراه است. این کتاب گامی است در این مسیر.

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: