شنبه, 04 مهر 1394 09:07

جزئیات طرح جدید مجلس درباره مشاغل سخت

نمایندگان مجلس طرحی را درباره مشاغل سخت و زیان آور ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب می‌تواند مشکل بیمه مشاغل سخت کارگران پیمانکاری را حل کند.

بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور افراد در برخی حرفه ها مانند معدن، پرستاری، خبرنگاری و ... می تواند از مزایای این قانون استفاده کند به نحوی که فرد با پرداخت ۲۰ سال بیمه مستمر و ۲۵ سال بیمه غیرمستمر بازنشسته خواهد شد.

از این رو، قانونگذار پیش بینی کرده تا برخی شغل ها به دلیل داشتن ماهیت سخت و زیان آور و احتمالا مخاطرات پس از دوران بازنشستگی برای شاغلان، دستکم دوران پرداخت حق بیمه و فراغت از کار کوتاه تر شود و افراد در یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله بازنشسته شوند.

حالا برخی از نمایندگان مجلس طرحی را در دستور بررسی دارند که از طریق آن بتوان به برخی از اشکالات مشمولان قانون مشاغل سخت و زیان آور به ویژه نیروهای پیمانکاری پایان داد.

در طرح نمایندگان آمده است: در مواردی که کار از طریق پیمانکار انجام می پذیرد با توجه به معلوم نبودن مشاغل سخت و زیان آور و همچنین عدم پرداخت مبلغی بابت سهم مشاغل سخت و زیان آور به پیمانکاران و همینطور خود پیمانکاران به جهت آنکه معمولا سالانه در مزایده ها جا به جا می شوند، اصولا کارگر مرجعی برای اعلام مشکل پیدا نمی کند.

لذا اینک برای کمک به بازنشستگی کارگرانی که برای پیمانکاران آن هم در قالب قراردادهای شش ماه و سه ماهه کار کرده اند طرح زیر خدمت نمایندگان جهت تصویب تقدیم می شود.

استفساریه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت زیان آور از واگذارند کار:

در مواردی که از طریق پیمانکاران و حَسَب کار در کارگاه متعلق به واگذارنده کار (مالک اصلی کارگاه) انجام می پذیرد، به استثنای کارگاه ساختمانی چنانچه کمیته تطبیق و تشخیص مشاغل سخت زیان آور، شغلی را سخت و زیان آور تشخیص دهد پرداخت حق بیمه ناشی از سخت و زیان آوری کار مطابق اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (۴ درصد) به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است یا پیمانکار؟ به عهده مالک کارگاه و واگذارنده کار است.

منبع: مهر

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: