سه شنبه, 24 مهر 1397 12:26

تنزل یک پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی

 

[اختصاصی] مجمع جهانی اقتصاد به اتاق ایران اعلام کرد

تنزل یک پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی

 

جدیدترین سنجش شاخص رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، حاکی از این است که ایران در این شاخص به رتبه 89 در میان 140 کشور دست یافته است. این نتایج به‌صورت اختصاصی در اختیار اتاق ایران، به‌عنوان نمایندگی انحصاری این مجمع قرار گرفته و جزئیات بیشتر آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

 

جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که نمایندگی همکاری آن در ایران، به‌طور انحصاری از سوی مجمع جهانی اقتصاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعلق یافته است، از طراحی جدیدی در سنجش امتیاز و رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها خبر می‌دهد.

 

در گزارش رقابت‌پذیری سال جاری که با حضور 140 کشور توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران با کسب امتیاز 54.9(از مقیاس 0 تا 100) در رتبه 89 رتبه‌بندی‌ها جای گرفته است.

 

گزارش رقابت‌پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می‌دهد اما در گزارش 2018 با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای سنجش رقابت‌پذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، شاخص رقابت‌پذیری جهانی برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت‌های متعاقب آن بازطراحی شده است.

 

مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه‌ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. باوجودآنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب 12 رکن، رقابت‌پذیری کشورها را می‌سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق نمایند.

 

درواقع، 114 متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان 64 متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و 70 درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند.

 

بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با 0.4 بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز 4.27 رتبه 69 را از میان 137 کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، 88 (از میان 135 کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.

 

با توجه به آنکه که گزارش رقابت‌پذیری جهانی به‌طور رسمی در روزهای آتی منتشر می‌شود، اتاق ایران به‌عنوان نهاد همکار با مجمع جهانی اقتصاد، جزئیات بیشتری را در خصوص این گزارش متعاقباً اعلام خواهد کرد.

اتاق ایران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: