یکشنبه, 14 مرداد 1397 21:29

شروع کسب و کار در ایران برای زنان سخت‌تر است

در گزارش سالیانه سهولت انجام کسب و کار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر اندازه‌گیری می‌شود که هر نماگر ترکیبی از سه مولفه هزینه، زمان و تعداد مراحل است.

 

به گزارش دارایان، نماگر شروع کسب و کار، یکی از این نماگرها است که شامل مولفه های تعداد مراحل دریافت مجوز، زمان لازم برای درافت مجوز و هزینه دریافت مجوز به عنوان درصدی از درآمد سرانه است. رتبه ایران در این نماگر در گزارش سال 2018 نسبت به سال 2017، از 102 به 97 بهبود یافته که به دلیل کاهش زمان شروع کسب و کار است.

 

مولفه های شروع یک کسب و کار در ایران برای مردان و زنان متفاوت است و به نوعی تبعیض جنسیتی در این زمینه وجود دارد به گونه ای که مراحل شروع کسب و کار برای مردان 8 و برای زنان 9 مرحله می باشد که پایین ترین وضعیت در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و OECD است.

 

ایران در زمینه زمان شروع یک کسب و کار، با میانگین 14.5 روز برای مردان و 15.5 روز برای زنان وضعیت بهتری نسبت به کشورهای خاورمیانه دارد اما هنوز تفاوت فاحشی با کشور نیوزیلند دارد که شروع یک کسب و کار 0.5 روز برای مردان و زنان زمان می برد.

 

در رابطه با مولفه هزینه شروع یک کسب و کار، در ایران 1.4 درصد از درآمد سرانه برای مردان و زنان در نظر گرفته شده که وضعیت بهتری نسب به کشورهای خاورمیانه و OECD دارد اما با انگلستان که هیچ هزینه ای در این زمینه از کارفرما دریافت نمی کند فاصله دارد.

 

 

با این حال از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش کسب و کار آغاز شده و دو مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر به دلیل بازنگری در داده‌های ارسالی از طرف ایران به بانک جهانی اتفاق افتاده است. در گزارش‌های سال‌های 2017 و 2018 مجددا روند بدتر شدن رتبه ایران آغاز شده که به دلیل کندی اصلاحات در قوانین و ایجاد قوانین جدید همانند افزودن مرحله اخذ اجازه شوهر برای شروع کسب و کار اثر منفی بر رتبه شروع کسب و کار داشته است.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: