سه شنبه, 16 آبان 1402 15:32

محیط کسب‌وکار نامساعدتر شد

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، 6.11 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 6.05) نامساعدتر است.

در تابستان 1402 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها 3-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1402 استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان 1402 معادل 41.65 درصد بوده است که نسبت به بهار 1402 (41.12 درصد) تغییر محسوسی نداشته است.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان 1402، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (6.14) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.92) و کشاورزی (6.02) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های 1- آموزش، 2-سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های 1- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا، 2-املاک و مستغلات و 3-اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1402، عدد 6.28 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1402 با میانگین 6.16) است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.58 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.46 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.03 است که در فصل گذشته عدد 5.91 ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.59 و محیط مالی با عدد 8.30 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

منبع: اتاق ایران آنلاین

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: