پنج شنبه, 26 شهریور 1394 12:53

ارزيابي مارک آپ، قدرت بازاري و کارايي هزينه در صنايع کارخانه اي ايران

نویسندگان: فرهاد خدادادكاشي, محمدنبي شهيكي تاش, كامبيز هژبركياني, سمانه نوراني آزاد

عنوان نشریه: مطالعات اقتصادي كاربردي : زمستان 1393 , دوره  3 , شماره 12 ; از صفحه 59 تا صفحه 90 .

چکیده:

هدف اصلي اين مقاله ارزيابي قدرت انحصاري براساس رويکرد تغييرات حدسي در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمي ISIC در طي سال هاي 1390- 1374 مي باشد. در اين تحقيق از الگوي تعميم يافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده هاي پنل و روش حداقل مربعات دومرحله اي با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتايج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنايع ايران، ضريب تغييرات حدسي بالا بوده، ثانيا در 88.4 درصد صنايع، قيمت بيش از هزينه نهايي بوده است. همچنين تفکيک اثرات تمرکز بر قيمت ستاده به دو بخش قدرت بازاري و کارايي هزينه، بيانگر آن است که در شکل گيري انحصار در بخش صنعت ايران، قدرت بازاري در مقايسه با کارايي هزينه نقش غالب و برجسته تر دارد.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: