شهیکی تاش، محمد نبی در دارایان

شهیکی تاش، محمد نبی در دارایان

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد صنعتی از دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1380

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1382

دکتری: اقتصاد مالی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

تهران،  1390