یکشنبه, 29 مرداد 1396 22:43

گزارش «چه چیزهایی در گزارش سال 2015 و 2016 انجام کسب و کار بانک جهانی تغییر می کند؟» + PDF

«چه چیزهایی در گزارش سال 2015 و 2016 انجام کسب و کار بانک جهانی تغییر می کند؟»

پدیدآورنده: بانک جهانی

مترجم: آناهیتا باقرزاده

ناظر و ارزیاب علمی: سعید تقی ملایی – سوده شیبانی فر

تاریخ انتشار: 1394

 

معرفی کتاب:

فراتر از بهره‌وری

 

- گزارش انجام کسب‌و‌کار در سال 2015 و 2016 دست خوش تغییراتی در 8 شاخص از 10 شاخص شده است: رسیدگی به مجوزهای ساخت، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قرارداد و حل ورشکستگی و رفع دیون.

 

- اصلاحات دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند. نخست توجه ویژه به مجموعه شاخص‌هایی که علاوه بر بررسی جنبه‌های مختلف کیفیت خدمات، بر کارایی معاملات یا خدمات متمرکز هستند. همچنین توجه ویژه‌ای دارد به شاخص‌هایی که هم‌اکنون برخی جوانب کیفیت مقررات را اندازه می‌گیرند.

 

- از سال 2015، رتبه‌بندی سهولت کسب و کار بر اساس امتیاز فاصله تا بیشترین امتیاز (مرز) خواهد بود.

 

- در سال 2015 برای 11 کشور با جمعیت بیش از 100 میلیون نفر، یک شهر دوم به نمونه اضافه شده است.

 

تغییرات قابل توجه و مثبتی در مقررات مربوط به کسب وکار از زمان پیدایش شاخص‌های Doing Business در سال 2003، مشاهده شده است. برای مثال، پیدایش تکنولوژی‌های جدید، نحوه تعامل دولت‌ها با شهروندان و کسب و کار‌ها را متحول کرده است؛ این پیشرفت‌های جدید، نیاز به توسعه و به‌روز کردن روش‌شناسی(متدلوژی) Doing Business را ایجاب می‌کرد. در‌حالی‌که هر ساله در گزارش Doing Businessتغییراتی در روش‌شناسی متغیر (شاخص) معرفی می‌شود، در گزارش سال 2015 و سال 2016، اصلاحات اساسی بیشتری اعمال شده است. بیشتر این اصلاحات حاصل توصیه‌های گروه مشاوران مستقل و مشورت‌های  بانک جهانی، دولت‌ها و بخش خصوصی در طول سالیان است.

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: