دوشنبه, 29 مرداد 1397 20:09

گزارش «بررسی نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی و مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای پیشرو» + PDF

«بررسی نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی و مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای پیشرو»

تهیه : مهدی تقوی

ناظر علمی: سعید تقی ملایی

تاریخ انتشار: 1395

تعداد صفحات: 43

 

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: