شنبه, 13 مرداد 1397 02:26

کتاب «برآورد تغییرات تشخیصی مالیات در ایران» + PDF

«برآورد تغییرات تشخیصی مالیات در ایران»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: مرتضی قره باغیان

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1382

در 184 صفحه و قیمت 1500 تومان

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: