چهارشنبه, 23 خرداد 1397 03:00

کتاب «دموکراسی و توسعه»

«دموکراسی و توسعه»

نویسنده: آدریان لفت ویچ

مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز

ناشر: طرح نو

سال انتشار: 1391

در 418 صفحه و قیمت 15000 تومان

 

معرفی کتاب:

این کتاب در زمینه نظریه دموکراسی نوشته شده است. در توضیحات ناشر آمده است: «نسبت دموکراسی و توسعه چیست و چه رابطه‌ای بین این دو وجود دارد.گزاره‌های بسیاری در مورد نسبت و رابطه بین دموکراسی و توسعه مطرح است. درستی هر گزاره بستگی بسیاری به روشن بودن معیار های سنجش مفاهیم و انطباق گزاره ها و فرض های نظری مطرح شده با یافته های تجربی دارد. محور کتاب “دموکراسی و توسعه” به ویراستاری "آدریان لفت ویج" به همین رابطه و نسبت بین این دو مفهوم است و آن را در قالب سوال های مطرح می‌کند، اینکه آیا دموکراسی شرط توسعه اقتصادی پایدار است یا فرایند های توسعه اقتصادی پیش شرط دموکراسی هستند؟.» این کتاب را انتشارات طرح نو منتشر کرده است.

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: