×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
یکشنبه, 02 تیر 1392 19:48

تاثيرگذاري بخش هاي اصلي اقتصاد بر توزيع درآمد خانوارها، با رويکرد تحليل مسير ساختاري

نویسندگان:  علی اصغر بانویی ، رضا وفایی یگانه ، مریم آقا نصیری ، سید هادی موسوی نیک

عنوان نشریه : مجلس و راهبرد : تابستان 1392 , دوره 20 , شماره 74 ، از صفحه75  تا صفحه 97

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير بخش هاي مختلف اقتصادي بر درآمد خانوارها با رويکرد ماتريس حسابداري اجتماعي است. براي تحليل از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1385 مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و نرم افزار Sim sipsam بانک جهاني استفاده شده است. نتايج بر مبناي ضرايب فزاينده همه جانبه نشان مي دهد که بخش هاي ساختمان و کشاورزي بيشترين اثر را بر افزايش درآمد خانوارها دارد، در حالي که بخش نفت و گاز طبيعي و بخش آب، برق و گاز بيشترين اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزيه ضرايب فزاينده همه جانبه در چارچوب تحليل مسير ساختاري، يافته ها بيانگر تاثيرگذاري بخش کشاورزي از طريق مسير افزايش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

                                                                     « متن کامل »

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: