شنبه, 01 آذر 1393 22:01

آغاز شفاف‌سازي اطلاعات نهاد‌هاي مالي و بانکی

براساس بخشنامه بانك مركزي ۲۱ بانك‌ غيردولتي، پست بانك و ۳ موسسه اعتباري از اول آذر(امروز) بايد اطلاعات صورت‌هاي مالي، مديريت ريسك، شاخص‌هاي مرتبط با تسهيلات، كفايت سرمايه و اطلاعات حاكميت شركتي و كنترل داخلي را روي سايت قرار دهند.

بانك مركزي دوم مرداد ماه دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري» را در قالب بخشنامه‌يي به بانك‌هاي غيردولتي و شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري ابلاغ كرد، كه براساس آن اين بانك‌ها و موسسات ملزم به انتشار برخي اطلاعات مي‌شوند. براساس اين دستورالعمل، اطلاعات مربوط به‌ صورت‌هاي مالي (تسهيلات به تفكيك عقود، شاخص‌هاي مرتبط با اجزاي مانده سپرده‌ها و تسهيلات و...)، اطلاعات مربوط به مديريت ريسك (به تفكيك انواع ريسك اعتباري، نقدينگي، عملياتي و بازار)، شاخص‌هاي مرتبط با تسهيلات كلان و تسهيلات به اشخاص مرتبط، سرمايه‌گذاري و مشاركت حقوقي، مطالبات غيرجاري، دارايي‌هاي ثابت (اموال غيرمنقول و تمليكي) و كفايت سرمايه، اطلاعات مربوط به حاكميت شركتي و كنترل داخلي (ساختار هيات‌مديره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومي)، اطلاعات مربوط به رويدادهاي بااهميت شامل تغيير در سرمايه، اعضاي هيات‌مديره و... بايد روي سايت بانك يا موسسه قرار گيرد.

مقاطع زماني انتشار گزارش‌ها در اين بخشنامه ٣ ماهه، ٦ ماهه و يك‌ساله است. با توجه به اينكه اين بخشنامه بانك مركزي خطاب به پست بانك، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري است، از اول آذر ماه امسال بانك‌هاي ملت، صادرات، تجارت، كارآفرين، ايران زمين، پاسارگاد، پارسيان، سرمايه، سينا، سامان، آينده، اقتصاد نوين، بانك شهر، رفاه كارگران، قوامين، خاورميانه، دي، انصار، حكمت ايرانيان، گردشگري و مهر اقتصاد و موسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه و شركت پست بانك اطلاعات ذكر شده را روي سايت خود قرار دهند.

 منبع: اعتماد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: