پنج شنبه, 04 آبان 1391 00:00

اثر تجارت درون صنعت حاشیه‌ای بر تخصیص دوباره مازاد شغلی در صنایع کارخانه ای ایران

تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 41-59

راسخی سعید؛ قادری سامان

براساس ادبیات جدید، توسعه‌ی تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی را به ‌شکل درون صنعت افزایش می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می‌پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه‌ای، بر تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی صنایع کارخانه‌ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده‌های تابلویی برای صنایع کارخانه‏ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه‌بندی ISIC طی دوره‌ی زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، توسعه‌ی تجارت درون صنعت حاشیه‌ای تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می‌دهد که این موضوع احتمالاً سبب کاهش هزینه‌های تعدیل در بازار کار صنعتی می‏شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه‌های تعدیل ناشی از توسعه‌ی تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیش‌تری به تجارت درون صنعت داشته باشد.

کلیدواژگان :تجارت درون صنعت؛ تخصیص دوباره‌ی مازاد شغلی؛ شاخص تجارت درون صنعت حاشیه‌ای؛ صنایع کارخانه ای ایران.؛ هزینه‌ی تعدیل

اصل مقاله (274 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: