×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
دوشنبه, 19 مرداد 1394 20:27

تحليلي از انگاره هاي فلسفي اقتصاد نهادي قديم و دلالت هاي آن در حوزه اخلاق

نویسندگان:  محمدرضا كلايي, علي اكبر ناجي ميداني, محمدحسين حسين ‌زاده بحريني, ابراهيم گرجي

عنوان نشریه:  برنامه ريزي و بودجه :   تابستان 1394 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 142 .

چکیده:

امروزه بخش قابل توجهي از اقتصاددانان معتقدند که مي توان با استفاده از الگوهاي توسعه نهادي، پيشرفت اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در اين مسير حائز اهميت است درک و شناخت درست و دقيق مباني اقتصاد نهادگراست. از اين رو در اين پژوهش سعي شده است ضمن توجه به مباني فلسفه در دو حوزه هستي شناسي و انسان شناسي، دلالت هاي آن در حوزه اخلاق در رويکرد نهادگرايان اوليه نيز توجه شود. با توجه به گستردگي مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعي شد بيشتر به آن دسته از مباني که نشان دهنده تفاوت هاي کليدي مدل توسعه نهادگرا با ساير مدل هاي متعارف است با روش تحليلي کتابخانه اي، پرداخته شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد در ميان مباني مدل توسعه نهادگرايي سه مبناي تکامل گرايي و يا دارونيسم اجتماعي، عقلانيت محدود و تکامل انگيزه هاي اخلاقي در چارچوب نهادي به ترتيب بيشترين تاثير براي ايجاد تمايز نسبت به ساير روش ها در الگوهاي نهادي توسعه داشته است.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: