حسین زاده بحرینی، محمد حسین در دارایان

حسین زاده بحرینی، محمد حسین در دارایان

دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1341 در مشهد

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی