دوشنبه, 03 تیر 1392 00:00

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی در خانوارهای شهری کشور

تحقیقات اقتصادی: دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-150

فلاحی فیروز؛ محمد زاده پرویز؛ حکمتی فرید صمد

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه‌های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش‌های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده‌های هزینه‌ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه‌های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES)[1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه‌های مختلف کالایی و محاسبه، کشش‌های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبهی شاخص‌های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه‌های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص‌های رفاهی نشان می‌دهد بیش‌ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت‌ها به ترتیب به گروه‌های مسکن و  خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تعلق دارد.
کلیدواژگان
:رفاه اقتصادی؛ تغییرات جبرانی؛ تغییرات معادل؛ گروه‌های کالایی؛ خانوارهای شهری

اصل مقاله (198 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: