دوشنبه, 28 تیر 1395 16:19

راهبردهای توسعه: تلفیق حکمرانی و رشد اقتصادی

نوشته شده توسط

راهبردهای توسعه: تلفیق حکمرانی و رشد اقتصادی

برین لوی و فرانسییس فوکویاما

این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در اذر ماه 1391 ترجمه ای است از:

Development Strategies: Integrating Governance and Growth, by Brian Levy and Francis Fukuyama, The word bank, poverty Redution and Economic management vice Presidency, public Sector Governance Unit, jan 2010, policy Research Working Paper 5196

 

مترجم : آقای اصلان قودجانی
ناظر علمی:   آقای علی نصیری اقدم
همکاران : آقای رسول رئیس جعفری مطلق

 

متن کامل ترجمه

 

 

 

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: