دوشنبه, 14 مرداد 1398 09:18

کتاب «آینده پژوهی جهان» + PDF

 

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

به کوشش : گروه نویسندگان

ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی

سال انتشار: 1397

 

 

معرفی کتاب:

این کتاب تصویری از آینده پژوهی جهان است که بر اساس اصول سیاست انسانی و با برنامه معطوف به آینده اندیشی و نیز با سه رویکرد مفهوم ستانی، مفهوم پژوهی و مفهوم سازی بنیادین طراحی شده است که در آن تصویری از روند تفکر آینده جهان، حدس های معطوف به آینده ها، پیش بینی ها و پیش نگری ها و نیز علایق فکری و ذهنی 17 کشور از چهار قاره آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به صورت واقع بینانه در آن منعکس شده است.

این سیاست ها و برنامه ها تنها به صرف آشنایی با تجارب کشورها نبوده و دغدغه اصلی آن، انعکاس گسترده و عمیق نوع ایده، تفکر، روش به کار رفته آینده پژوهی و نقش آن در فنون حکمرانی در کشورهای مختلف مورد مطالعه بوده است.

فایل PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: