سه شنبه, 02 بهمن 1397 23:31

کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران - درآمدی بر عبور تمدن ها» + PDF

«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران - درآمدی بر عبور تمدن ها»

(نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ)

 نویسنده: محسن رنانی

 

 

 • عنوان و شرح مسئولیت:اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران : درآمدی بر عبور تمدن ها (نبرد غرب برای تسخیر پایان تاریخ)
 • نشر:تهران : مولف، 1394.
 • موضوع:
  1. سیاست انرژی- مدیریت.
  2. انرژی اتمی- ایران.
  3. خلیج فارس، منطقه- جنبه های استراتژیک.
  4. انرژی، منابع- ایالات متحده- آینده نگری.
  5. اقتصاد سیاسی.
  6. نفت- صنعت و تجارت- کشورهای غربی.
 • فهرست مندرجات:
  1. آگاهی
  2. درآمد طرح کلی مساله
  3. چرا ثبات – و احتمالا حیات – ایران در سه دهه آینده به نفت بسته است؟
  4. چرا دیگر نباید انقلاب کرد؟/ برخی چالشهای مهم آینده ایران/ چالشهای مختلف ناشی از رشد سریع جمعیت/چالش جهانی شدن اقتصاد ایران/ چالش فعالیت غیر رسمی/ چالش دولت بزرگ و ناکارآمد/ چالش حکومت نفوذهای ناهمگن/ چالش تله بنیان گذار/چالش سقوط سرمایه اجتماعی
  5. نگاهی به تجارب پر هزینه غرب در قرن بیستم
  6. ضربه اول جنگ جهانی/ ضربه دوم : انقلابهای سوسیالیستی/ عوامل درونی/ عوامل بیرونی/ ضربه سوم: بحران بزرگ اقتصادی/ ضربه چهارم: شوکهای بزرگ نفتی
  7. اقتصاد سیاسی نفت:گذشته و آینده/ تداوم حاکمیت نفت/ نگاهی به آینده تقاضای نفت/ نگاهی به آینده عرضه نفت/ امنیت عرضه انرژی/ نگاهی به سیاست انرژی کشورهای غربی/ چشم انداز آینده/ تسلط غرب در مدیریت تقاضای نفت رو به کاهش است/ تسلط غرب در مدیریت عرضه نفت رو به کاهش است/ عدم تقارن بین مناطق عرضه و تقاضای نفت گسترش می یابد/ عرضه جهانی نفت در دو دهه آینده به دوره اوج خود نزدیک می شود
  8. میراث های شوم قرن بیستم برای غرب / جهان در محاصره لشگر آلودگی/ غرب و کهولت سیستمی/ چرخه عمر سیستمها/ نشانه های کهولت سیستمی غرب/ کهولت سنی جمعیت/ کهولت کیفی جمعیت/ کاهش کنترل پذیری سیستم/ نیاز به جذب نیرو از بیرون سیستم/ کاهش ظرفیتهای درونی ارتقای سیستم/ کسری مداوم در ترازو انرژی سیستم/ کاهش ظرفیت خرسندی سیستم
  9. عبور تمدنها:پیش به سوی نبرد برای تسخیر پایان تاریخ
  10. عبور تمدنها:پیش به سوی نبرد برای تسخیر پایان تاریخ
  11. منافع غرب در منازعه اتمی با ایران
  12. ایران بازیگر محوری در پروژه " جنگ خداحافظی" غرب/ وجود زمینه های متعدد برای تنش/ وجود آستانه ای از پیش بینی پذیری/ رفتار ایران واکنشی و قابل مدیریت است/ بالا بودن سهم ایران در صادرات نفت/ تسریع صادرات گاز ایران/ ایران نباید در 2020 قدرت اول انرژی جهان شود/ تامین منفعت همه اعضای دائم شورای امنیت/ ایجاد نا امیدی و بی اعتباری ایدئولوژیک در تمدن اسلام/ تقویت ارتباط کشورهای عربی با غرب/ غرب و نسل سوم سیاست های انرژی/ عبور از نفت: تحقیق یک هدف تاریخی/ گزینه های در دسترس/ نعل وارونه غرب: شوک مدیریت شده در بازار نفت/ چرا منافع در افزایش قیمت نفت است
  13. رفع موانع توسعه نیروگاههای اتمی در غرب/ افزایش سرمایه گذاری در گاز/ اقتصادی شدن سرمایه گذاری در ذخایر نفت؟/ توسعه سرمایه گذاری در سایر انرژیهای نو/ افزایش مسابقه تسلیحاتی و تداوم حیات صنایع نظامی غرب/کاهش ارزش دلار ابزار کنترل پیامدهای قیمت نفت/ کاهش ارزش دلار ابراز کنترل پیامدهای قیمت نفت/ حل مسائل چین و هند/ تامین منافع روسیه
  14. داده ها چه میگویند؟‌ نگاهی آماری به آنچه رخ داده است
  15. نگاهی کلی به روند قیمت نفت/ بررسی جزئی تر روند قیمت نفت/ تحلیل آماری نوسانات رشد قیمت نفت/ تحلیل اقتصاد سنجی تحولات بازار نفت/ چارچوب نظری مدل/ منابع آماری برآوردها/ روش بر آورد/ برآورد مدل/ بررسی عدم تقارن در اثر گذاری شوکها
  16. پییوست اول: تصریح مدل/ هزینه های نهایی/ رنت کمیابی/ امنتی عرضه
  17. پیوست دوم معرفی مدلهای TARCHو EGARCH
  18. پیوست سوم برآورد مدل
  19. پیوست چهارم: مبانی تئوریک بررسی عدم تقارن
  20. نظریه بازیها: تحلیل بازی اتمی ایران و غرب
  21. نگاهی به نظریه بازیها/ طبقه بندی بازیها/ نمونه یک بازی ایستا با اطلاعات کامل/ نمونه یک بازی پویا/ تحلیل بازی اتمی ایران و غرب/ بازی ایران و غرب در تعادل ناش/ رفتار استراتژیک/ بازی " خود آچمزی" غرب/ ممانعت از شکل گیری بازی کاتاستروفیک/ گزارش لحظه به لحظه از بازی غرب با ایران
  22. غول بیدار می شود: نگاهی به تحولاتی که در راه است/تحولات انرژیهای فسیلی/ تحولات انرژی اتمی/ تحولات در سوختهای نو/ جهش در سپهر دانایی از دایناسورها تا نانو سنسورها

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: