چهارشنبه, 10 مرداد 1397 02:40

کتاب «الگوی تعادل عمومی کاربردی برای تحلیل اثر وضع مالیاتها در اقتصاد ایران» + PDF

«الگوی تعادل عمومی کاربردی برای تحلیل اثر وضع مالیاتها در اقتصاد ایران»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: سید حسین ذوالنور

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1382

در 203 صفحه و قیمت 2500 تومان

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: