چهارشنبه, 10 مرداد 1397 03:15

کتاب «بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران» + PDF

«بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران»

مسئول اجرای مطالعه: الله محمد آقایی

تاریخ انتشار: 1380

در 281 صفحه و قیمت 1450 تومان

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: