جمعه, 05 مرداد 1397 02:48

کتاب «تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد» + PDF

«تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: اکبر کمیجانی

همکار اصلی: بیژن بید آباد

ناشر: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1374

 

به منظور دانلود این کتاب، لازم است تمام پارت های مربوط به آن دانلود شده
و کنار یکدیگر قرار گیرند. سپس کافیست یکی از پارت ها از حالت فشرده خارج شود

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: