سه شنبه, 06 تیر 1396 20:22

کتاب «امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب» (مطالعه تطبیقی) + PDF

«امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب» (مطالعه تطبیقی)

مولف: شهرزاد برومند

همکاران: سمیه شاه حسینی، صفیار امینی و سید فخرالدین فخرحسینی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1387

در 156 صفحه و قیمت 2500 تومان

 

 

معرفی کتاب:

امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص یکی از چالش های پیش روی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و هست. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته به واسطه رشد و ترقی خود توانسته اند به سطوح بالاتر امنیتی از جمله امنیت اقتصادی دست یافته و رشد و توسعه خود را در گرو ارتباط تنگاتنگ با مقوله امنیت ببینند. از زمانی که علم اقتصاد به صورت یک علم مستقل در میان سایر علوم مطرح شد، ایجاد و حفظ امنیت جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرد، تا جایی که آدام اسمیت در سال 1776 میلادی از امنیت به عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تامین و حفظ آن را یکی از وظایف اصلی دولت دانست. امنیت به طور عام دربردارنده وجوه متفاوتی از امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ... است، که هر کدام از آن ها در تامین امنیت عمومی نقش ویژه ای دارد. در این کتاب ابتدا مفهوم امنیت و امنیت اقتصادی و عوامل تاثیر گذار و تاثیرپذیر از آن بررسی می شود. معرفی شاخص های مرتبط با اندازه گیری امنیت اقتصادی توسط نهادها و موسسات بین المللی بخش دیگری از مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. در بخش پایانی هم وضعیت این شاخص ها در ایران در مقایسه با چند کشور منتخب مورد بررسی قرار می گیرد.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: