حجت الله میرزایی

دکتر حجت الله میرزایی

آدرس صفحه شخصی در موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1372

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1376

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چهارشنبه, 18 مرداد 1402 17:32

حجت میرزایی: بیراهه فقرزدایی