دوشنبه, 27 بهمن 1399 19:14

ارائه اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۰ از سوي دولت به مجلس + متن کامل

اصلاحيه ۷ برگي لايحه بودجه ۱۴۰۰ از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، بر اين اساس در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغييراتي اعمال شده است.
 
 
به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، در متن لايحه اصلاحي بودجه ۱۴۰۰ كه در اختيار نمايندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده است، بودجه ۱۴۰۰ از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ ميليون و چهارصدر و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت ميليارد و هشتصد ميليوت ريال (تقريبا ۲۴۵۰ هزار ميليارد تومان) ميباشد. همچنين منابع عمومي بودجه ۸۵۴ هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. درامد اختصاصي دستگاهها نيز نزديك به ۸۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اصلاحيه لايحه بودجه ۱۴۰۰، جمع كل مصارف بودجه به ۸۵۴,۶ هزار ميليارد تومان تغيير كرده است،  در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار ميليارد تومان بود كه بعد از نامه رئيس جمهور به مجلس اين رقم به ۸۵۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده اين رقم حدود ۴۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته است. اعتبارات هزينه‌اي در ابتدا ۶۳۷ هزار ميليارد تومان بود كه در لايحه اصلاحي به ۶۵۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه بر اين اساس رشد ۱۵درصدي را شاهد بوده است و اعتبارات هزينه‌اي ملي و استاني ۵۵۶ هزار ميليارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد كرده و رديف هاي متفرقه نيز ۹۶ هزار ميليارد تومان لحاظ شده كه رشد ۵درصدي داشته است.
 اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي از ۱۰۴ هزار ميليارد تومان به ۱۰۹ هزار ميليارد تومان تغيير كرده است كه اين فصل شاهد افزايش ۴,۸درصدي بوده است، همچنين مجموع اعتبارات تملك سرمايه‌اي ملي نيز ۴۵ هزار ميليارد تومان و اعتبارات سرمايه‌اي استاني ۱۷.۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملك دارايي ملي نيز از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان به ۹۳ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است، بر اين اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامي از ۸۰ هزار ميليارد تومان به ۷۰ هزار ميليارد تومان تنزل يافته است.
    
 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: