شنبه, 26 فروردين 1385 00:00

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

 متوسلی، محمود؛ آقابابایی، رضا، مجله تحقيقات اقتصادي،  دوره 41، شماره 1، بهار 1385  

چکیده

 نظام بانکی از مسیر تأمین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مسأله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

 کلیدواژگانبانکداری؛ رباخواری؛ ساختارهای اداری؛ نرخ بهره؛ نهادها؛ هزینه های مبادله

 فایل pdf

 منبع: مجله تحقيقات اقتصادي 

 

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: