چهارشنبه, 28 فروردين 1398 07:27

کتاب «یک علم اقتصاد؛ تجویزهای بسیار» + PDF

 

کتاب پیش رو ماحصل تلاش‌های پروفسور دنی رودریک استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در جهت درک دلایل موفقیت و شکست کشورها در زمینه رشد اقتصادی در چند دهه اخیر و ارائه چکیده آموخته‌های به‌دست آمده از این تجربیات است. در این کتاب دو هدف اصلی دنبال می‌شود. نخست، ارائه تفسیری از تجربیات رشد اقتصادی در گذشته و استخراج و ارائه راهنمایی‌هایی برای سیاست‌های آتی و دوم، توضیح ماهیت ترتیبات نهادی ملی و جهانی که بیشترین حمایت را از توسعه اقتصادی در دوره های زمانی بلندمدت فراهم می کنند.

فایل ← PDF

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: