پنج شنبه, 19 شهریور 1394 21:22

کتاب: سیاست و اقتصاد عصر صفوی

عنوان کتاب: سیاست و اقتصاد عصر صفوی

شماره راهنما :     DSR۱۱۷۸ /ب۲،س۹ ۱۳۶۲

پدیدآور:  باستانی پاریزی، محمدابراهیم، متولد  ۱۳۰۴

تاریخ نشر :     ۱۳۶۲.

ناشر :     صفی‌علیشاه

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: