×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
شنبه, 15 تیر 1392 01:54

اثرات توزيع درآمد بر شاخص هاي اميد به زندگي و نرخ مرگ و مير کودکان زير پنج سال در ايران

نویسندگان : محمدعلی متفکر آزاد , حسین اصغرپور , سالار جلیل پور , شبنم صالح

عنوان نشریه : پژوهش و سلامت : 1392 , دوره3 , شماره4 , صفحه536_544

چکیده

بهداشت و سلامت يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر توانايي ها، کارکرد جسم و انديشه و حتي طول عمر و مرگ انسان است که مي تواند بر کارکرد نيروي کار در پروسه هاي توليدي اثرگذار باشد. در طي دهه هاي گذشته تحقيقات بسياري در راستاي شناسايي عوامل تاثيرگذار بر سلامتي بشر صورت گرفته است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات نابرابري درآمدي بر شاخص هاي منتخب سلامت در ايران طي دوره 1386-1355 مي باشد. در اين مطالعه سعي شده است با استفاده از تکنيک هم انباشتگي جوهانسون جوسيليوس، رابطه بين نابرابري درآمدي با شاخص هاي مرگ و ميرنوزادان زير 5 سال در هر هزار تولد زنده و تعداد سال هاي اميد به زندگي در بدو تولد در ايران مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. نتايج آزمون هم انباشتگي جوهانسون جوسيليوس نشان مي دهد که يک رابطه هم انباشتگي بلندمدت بين متغيرهاي مذکور وجود دارد. همچنين يافته ها حاکي از آن است که توزيع هاي نابرابر درآمدي اثرات منفي بر شاخص هاي سلامت در ايران دارند. از اين رو مي توان استدلال کرد که بهبود توزيع درآمد مي تواند باعث بالارفتن استانداردهاي سلامت در ايران گردد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: