چهارشنبه, 09 آبان 1397 09:38

اقتصاد نهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو - اولیور ویلیامسون

نویسنده: اولیور ای. ویلیامسون (برنده نوبل اقتصاد در سال 2009)

مترجم: محمود متوسلی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران)

 

ویلیامسون ای. اولیور، متوسلی محمود. اقتصاد نهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. دوره ۷، شماره ۱ - ارديبهشت و خرداد ۱۳۸۱ ،صفحات 3-۴۱

 

چکیده

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و در نهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم.

متن کامل [PDF 1723 kb]

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: