قیدی، احمد در دارایان

قیدی، احمد در دارایان

دکتر احمد قیدی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه زنجان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: تهران، 1356

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه آیداهو امریکا، 1359

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ساسکاچوان کانادا، 1376