جمعه, 26 مرداد 1397 01:42

کتاب «مشارکت بخش عمومی و خصوصی اصول سیاست گذاری و تامین مالی» + PDF

«مشارکت بخش عمومی و خصوصی اصول سیاست گذاری و تامین مالی»

نویسنده: ئی.آر.یسکومب

ناشر اصلی: معاونت امور اقتصادی

مترجم: محمد آقا قوام

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: